Upcoming 2019 YEP Job Fairs

 

Manufacturing Interview Day      Wichita Workforce Center          4/13/19
2 – 6pm

Wichita Job Fair                          Wichita Workforce Center          4/19/19
9 – 12pm

Haysville Job Fair                        WSU Haysville Campus               4/22/19
4 – 6pm

Textron Interview Day                Textron Aviation Center             4/30/19
4 – 6pm

Wichita Job Fair                          Wichita Workforce Center          5/30/19
1 – 4 pm